Przepisy fiskalne są stale modyfikowane przez polskiego ustawodawcę. Zazwyczaj wynika to z chęci doprecyzowania obowiązujących regulacji prawnych. Niekiedy także zmiany w przepisach fiskalnych są niezbędne po to, aby dostosować polski obrót gospodarczy do rozwoju nowych technologii. Tak będzie m.in. w przypadku regulacji, które wprowadzą w naszym kraju system fiskalizacji online.