Błąd na paragonie fiskalnym należy uwzględnić w osobnej ewidencji takich pomyłek. Tego wymaga od podatnika Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Adnotacja na temat błędu powinna zawierać informacje o wartości sprzedaży brutto i wysokości podatku należnego oraz krótki opis przyczyn i okoliczności zaistniałej sytuacji. Do takiego wpisu należy też załączyć oryginał paragonu fiskalnego, w przypadku którego doszło do oczywistej pomyłki.