Kasa fiskalna online będzie urządzeniem stale transmitującym dane do Centralnego Repozytorium Kas (w skrócie CRK). Emitowane informacje mają dotyczyć m.in. obrotu rejestrowanego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych. Co więcej, taka technologia sprzedaży pozwoli na realizowanie paragonów fiskalnych w formie papierowej oraz elektronicznej (przesyłanie na adresy e-mail klientów). W przypadku kas, które działają online, standardem będzie też współpraca z terminalami płatniczymi.