Praktycznie co roku w polskim systemie prawnym pojawiają się nowe przepisy fiskalne. Niekiedy chodzi głównie o to, aby doprecyzować pewne regulacje, które mogły budzić wątpliwości. Innym razem celem wprowadzania nowych przepisów fiskalnych jest np. uszczelnienie krajowego systemu podatkowego. Tak będzie np. w przypadku ustanowienia regulacji w sprawie kas rejestrujących online. Wspomniane urządzenia mają się przyczynić m.in. do skuteczniejszego ściągania należnych podatków.