Paragon fiskalny jest bardzo ważnym dokumentem w Polskim obrocie gospodarczym. To właśnie tego rodzaju dowód sprzedaży potwierdza, że przedsiębiorca, który powinien korzystać z kasy rejestrującej, nie uchyla się od tego obowiązku i płaci należne podatku. Co więcej, paragony fiskalne są często używane przez konsumentów do skorzystania z prawa do reklamacji bądź zwrotu.