Fiskalizacja jest usługą, którą przedsiębiorca zleca serwisowi swojego urządzenia po zakupie danego modelu. Polega ona na zainicjowaniu modułu fiskalnego kasy z jej pamięcią fiskalną. Co więcej, procedurę fiskalizacji może przeprowadzić wyłącznie wykwalifikowany serwisant, który dodatkowo posiada ważne uprawnienia (przyznawane przez producenta lub importera urządzenia). A po jej wykonaniu podatnik musi złożyć do US tzw. zawiadomienie poinstalacyjne – w terminie do 7 dni.