Przez obowiązki podatnika można rozumieć wszelkiego rodzaju czynności, które towarzyszą stosowaniu kasy rejestrującej. Wtedy zaliczymy do tej kategorii zarówno wystawianie paragonów fiskalnych, jak i archiwizowanie kopii wspomnianych dowodów sprzedaży. Do obowiązków podatnika, który korzysta z kasy rejestrującej, należy również przechowywanie książki serwisowej, zlecanie przeglądów technicznych oraz wykonywanie raportów dobowych i miesięcznych.