Ewidencja błędów na paragonach jest odrębną dokumentacją, którą prowadzą użytkownicy kas oraz drukarek fiskalnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, to właśnie w niej należy uwzględniać dowody sprzedaży z oczywistymi pomyłkami. Niemniej, funkcjonujące regulacje prawne nie wymagają od przedsiębiorcy prowadzenia ewidencji błędów na paragonach w konkretnej formie. Taka dokumentacja może być przechowywana np. w segregatorze lub teczce z wydrukami.