Pomyłka na paragonie fiskalnym w zdecydowanej większości przypadków wynika z błędu osoby, która obsługuje takie urządzenie. Błąd na wspomnianym dowodzie sprzedaży może wynikać np. z wprowadzenia złej liczby produktów bądź usług przy rejestrowaniu konkretnej transakcji. Zgodnie z przepisami, w takich okolicznościach trzeba nie tylko wydać klientowi prawidłowy paragon fiskalny (wystawić drugi dokument z poprawnymi informacjami), ale także uwzględnić dowód sprzedaży z oczywistą pomyłką w odrębnej ewidencji.