Kasa fiskalna Posnet Bingo HS EJ

Charakter przeglądów technicznych urządzeń fiskalnych

Na pewno nie mówiliśmy o jeszcze jednym, ważnym obowiązku każdego przedsiębiorcy, który korzysta z kasy lub drukarki fiskalnej. Chodzi właśnie o obowiązkowe przeglądy techniczne tego rodzaju urządzeń. Dlaczego kwestia ta została zawarta w przepisach? Czemu to takie ważne? I jak wygląda tego typu kontrola? O tym w paru słowach poniżej!

Nic nie dzieje się przypadkiem…

Umówmy się – kasa czy drukarka rejestrująca sprzedaż to nie jest zwykłe urządzenie. Ciąży na nim duża odpowiedzialność. Z jednej strony regulacje prawne, wynikające z ustaleń Ministerstwa Finansów. Z drugiej zaś, prawidłowa ewidencja obrotu, świadcząca o tym, że odprowadzamy należne podatki i nie można zarzucić naszej działalności handlowej żadnych niezgodności. Jest to zatem urządzenie bardzo ważne – wiele zależy od jego właściwego funkcjonowania.

Stąd też obowiązkowe przeglądy techniczne, na które musi być zgłaszana każda użytkowana kasa lub drukarka fiskalna nie rzadziej, niż co 2 lata. Działanie to ma bowiem na celu wykluczyć czynnik niezależny od woli przedsiębiorcy, czyli nagłe problemy techniczne. Z jednej strony istnieje większa pewność, że podatnik nie zostanie zaskoczony przez bolesne dla jego finansów usterki. Z drugiej jednak, ewentualne błędy w ewidencji są często wtedy rozpatrywane w kontekście winy sprzedawcy…

Jak wygląda taki przegląd?

Czynności zaliczające się do przeglądu technicznego wykonywane są przez uprawnionego serwisanta. Najczęściej reprezentuje on firmę, u której zakupiliśmy nasze urządzenie fiskalne. Co się z nim dzieje podczas takiego przeglądu? Generalnie, serwisant sprawdza wszystkie aspekty prawidłowego funkcjonowania kasy lub drukarki. A zatem weryfikuje stan plomb na obudowie w oparciu o zapisy znajdujące się w książce serwisowej, ocenia ogólną kondycję konstrukcji urządzenia i sprawdza, czy mechanizm drukujący wystawia czytelne dokumenty. Ponadto, kontroluje program archiwizujący i program pracy urządzenia rejestrującego sprzedaż. Nie można również nie wspomnieć o sprawdzaniu stanu modułu fiskalnego i pamięci fiskalnej oraz ich zgodności z wpisami umieszczonymi w książce serwisowej.

Potwierdzenie wykonanego przeglądu

Kontrola techniczna urządzenia fiskalnego kończy się właściwym zapisem w książce serwisowej. Adnotacja dotyczy wyniku przeglądu oraz ewentualnych wniosków pokontrolnych. Oprócz tego, serwisant jest zobowiązany do wystawienia dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli. Wydruk ten trafia następnie do książki serwisowej. Może się on okazać ważny również dla samych organów skarbowych.

One comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż: *