Centralne Repozytorium Kas – systemem teleinformatyczny, który jest nadzorowany przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Trafiają do niego dane przekazywane przez urządzenia fiskalne online. Wspomniane informacje dotyczą nie tylko prowadzonej ewidencji (np. wystawianych paragonów), ale także istotnych zdarzeń, m.in. wykonywanych przeglądów czy zmian stawek VAT. Ponadto, Centralne Repozytorium Kas pozwala zarówno na gromadzenie, jak i analizowanie takich danych. Dzięki temu zapewnia szybkie i skuteczne wyłapywanie wszelkich nieprawidłowości.