Ewidencja zwrotów i reklamacji jest wymagana m.in. w firmach, które korzystają z kas rejestrujących. Przedsiębiorcy muszą ją prowadzić, aby móc prawidłowo uwzględniać takie zdarzenia w dokumentacji księgowej danej działalności gospodarczej. Przepisy nie definiują jednak szczegółowo, jaką formę powinna mieć ewidencja zwrotów oraz reklamacji. Do stworzenia i prowadzenia takiej dokumentacji można używać np. zeszytów lub segregatorów.