Fiskalizacja kasy to jednorazowa i nieodwracalna procedura, która polega na zainicjowaniu modułu fiskalnego z pamięcią fiskalną danego urządzenia rejestrującego. Może ją wykonać wyłącznie serwisant z odpowiednimi uprawnieniami – przyznawanymi przez producenta lub importera konkretnego modelu. Ponadto, po przeprowadzeniu fiskalizacji kasy, podatnik jest zobligowany do poinformowania o tym właściwego Urzędu Skarbowego. Trzeba to zrobić w terminie do 7 dni.