Na czym będzie polegała instalacja kasy online

Instalacja kasy fiskalnej w „wersji” online

Wiadomo już, w jaki sposób będą działały kasy fiskalne online. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii – w sprawie kryteriów i warunków technicznych. Pamiętajmy jednak o tym, że nowy sposób działania urządzeń rejestrujących wpłynie również na zmiany w procedurze instalacyjnej. Pisząc wprost, pozwoli na uproszczenie dotychczasowych obowiązków.

Jak teraz przebiega wdrożenie urządzenia?

Procedura wdrożenia kasy fiskalnej w firmie składa się z kilku etapów. Ze wszystkimi zasadami można zapoznać się w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 14 marca 2013 roku. Z tego aktu prawnego wynika, że na początku podatnik musi zawiadomić właściwy US o liczbie urządzeń oraz miejscu ich instalacji (dla działalności mobilnej będzie to po prostu adres firmy). Taki dokument trzeba złożyć w Urzędzie Skarbowym najpóźniej dzień przed datą fiskalizacji kasy. Następnie przedsiębiorca musi dopilnować tego, żeby kupione urządzenie zostało uruchomione w trybie fiskalnym. Tę czynność wykonuje serwisant z ważnymi uprawnieniami (zazwyczaj pracownik dystrybutora technologii sprzedaży). Po przeprowadzeniu fiskalizacji, przedsiębiorca musi złożyć do US kolejne zawiadomienie. Dokument potwierdzający uruchomienie kasy w trybie fiskalnym trzeba dostarczyć w terminie do 7 dni (osobiście lub listownie). W odpowiedzi na takie zawiadomienie podatnik otrzyma od Urzędu Skarbowego numer ewidencyjny, który trzeba nanieść na obudowę urządzenia.

Co się zmieni w systemie online?

W systemie online procedura instalacji urządzenia rejestrującego zostanie „dostosowana” do funkcjonalności nowych kas fiskalnych oraz sposobu ich działania. Kluczowe okaże się przede wszystkim połączenie takiego modelu z Centralnym Repozytorium Kas, do którego dojdzie już podczas fiskalizacji. Wtedy bowiem urządzenie typu online trafi do rejestru CRK i otrzyma harmonogram transmisji danych. W rezultacie, podatnik nie będzie musiał dodatkowo informować Urzędu Skarbowego o tym, że jego kasa została uruchomiona w trybie fiskalnym. Organy skarbowe dowiedzą się o fiskalizacji za pośrednictwem CRK, a nie papierowego zgłoszenia poinstalacyjnego. Ponadto, już wtedy urządzenie otrzyma indywidualny numer ewidencyjny. Podobnie jak dotychczas, wspomniany kod będzie trzeba umieścić na obudowie kasy fiskalnej online – w widocznym miejscu i w trwały sposób.

 

Procedura instalacji urządzenia online zostanie szczegółowo zdefiniowana w nowym Rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących. Dokument ten jest obecnie przygotowywany przez Ministerstwo Finansów.

One comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż: *