Kara finansowa za brak przeglądu kasy fiskalnej zostanie wprowadzona przez znowelizowaną ustawę o podatku od towarów i usług. Taka grzywna wyniesie 300 zł i będzie nakłada przez naczelników Urzędów Skarbowych. Podatnicy będą mieli 14 dni na jej zapłacenie – od momentu otrzymania decyzji w tej sprawie. Co więcej, karę za brak przeglądu będzie trzeba opłacić w formie przelewu. W decyzji wydanej przez naczelnika US wskazany zostanie konkretny rachunek w banku.