Przepisy w sprawie przeglądów kas

Nowe regulacje w sprawie przeglądów kas fiskalnych

Jeżeli podatnik używa kasy fiskalnej, musi pamiętać nie tylko o wystawianiu paragonów, ale też m.in. o zgłaszaniu swojego urządzenia do obowiązkowych przeglądów technicznych. Taką usługę należy zlecać serwisowi nie rzadziej niż co 2 lata. Niedługo jednak wejdzie w życie szereg nowych przepisów w sprawie kas rejestrujących. Co więcej, część dodatkowych regulacji prawnych obejmie również wymogi związane z przeglądami technicznymi.

Na czym polega sprawdzenie urządzenia?

Cel przeprowadzenia przeglądu technicznego kasy fiskalnej jest zawsze taki sam. Technik wykonujący tę usługę sprawdza różnorodne ogniwa urządzenia rejestrującego, aby potwierdzić poprawność jego działania. W szczególności chodzi o uzyskanie informacji, czy kasa pozwala na rzetelne prowadzenie ewidencji, obliczanie należnych podatków oraz wystawianie czytelnych dokumentów – w tym paragonów fiskalnych. Technik sprawdza również działanie wyświetlaczy, akumulatora i klawiatury. Co więcej, taki przegląd jest zawsze potwierdzany odpowiednią adnotacją w książce serwisowej urządzenia.

Kara za niedopełnienie formalności

W niedalekiej przyszłości wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która będzie związana głównie z kasami rejestrującymi online. Niemniej, część nowych przepisów ma też dotyczyć przeglądów technicznych wszystkich urządzeń fiskalnych (także tych starego typu). Nowelizacja ustawy VAT wprowadzi m.in. karę finansową za niedopilnowanie terminu takiej kontroli kasy. Grzywna będzie nakładana przez naczelników Urzędów Skarbowych i wyniesie 300 zł (od każdego urządzenia). Podatnik zostanie zobligowany do jej zapłacenia w formie przelewu – w terminie 14 dni, na rachunek wskazany przez US. Kara będzie nakładana m.in. na podstawie stwierdzenia braku odpowiednich wpisów do książki serwisowej kasy.

Dodatkowe przeglądy techniczne – kiedy i dlaczego?

Zgodnie z funkcjonującymi przepisami, przegląd techniczny kasy musi się odbywać nie rzadziej niż co 2 lata. Podatnicy mogą też oczywiście częściej zlecać omawianą tu usługę serwisową, np. raz w roku. Niemniej, od 1 stycznia 2019 roku ma zacząć obowiązywać nowe Rozporządzenie MF w sprawie kas rejestrujących. I wprowadzi ono dodatkowe terminy przeprowadzania przeglądów technicznych. Będą one jednak dotyczyły konkretnych przypadków. Po pierwsze, wynajmu kasy fiskalnej online. W takich okolicznościach przed każdym ponownym zafiskalizowaniem urządzenia będzie trzeba wykonać przegląd techniczny. Po drugie, gdy podatnik wznowi zawieszoną działalność gospodarczą. Przed ponownym rozpoczęciem rejestrowania obrotu również będzie trzeba przeprowadzić taką kontrolę kasy fiskalnej.

One comment

  • Auzi

    Na szczęście nigdy jeszcze nie miałem „sytuacji kolizyjnej”, jeśli chodzi o dopilnowanie terminowego wykonania przeglądu technicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż: *