Kasa fiskalna Link Online jest urządzeniem rejestrującym o wielu zastosowaniach. Ten model marki Novitus poradzi sobie zarówno w placówkach handlowych czy usługowych, jak i przy mobilnym obsługiwaniu klientów, np. w ramach sprzedaży obwoźnej. Co ważne, urządzenie spełnia również wszystkie wymogi dotyczące kas fiskalnych online. W praktyce oznacza to, że Link Online gwarantuje m.in. przesyłanie ważnych informacji do Centralnego Repozytorium Kas oraz współpracę z różnymi terminalami płatniczymi.