Obowiązek stosowania kas online został jasno określony w nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, która weszła w życie 1 maja 2019 roku. Zgodnie z treścią wspomnianych przepisów, urządzenia łączące się z Centralnym Repozytorium Kas muszą posiadać m.in. warsztaty samochodowe, hotele, punkty wulkanizacji oraz różnego rodzaju lokale gastronomiczne. Jeżeli zaś podatnik nie jest zobligowany do stosowania kasy online, może korzystać np. z modelu wyposażonego w moduł elektronicznej kopii paragonów.