Przegląd kasy fiskalnej to jeden z obowiązków przedsiębiorcy, który korzysta z wspomnianego urządzenia. Niemniej, podatnik nie może samodzielnie wykonać tej procedury. W tym celu musi się skontaktować z firmą odpowiedzialną za przeprowadzanie przeglądów technicznych. Warto też pamiętać o tym, że przepisy obligują do wykonywania takiej kontroli nie rzadziej niż co 2 lata. Każdy przegląd techniczny kasy potwierdza bowiem, że dane urządzenie zapewnia prawidłowe rejestrowanie obrotu.