Ulga za kasę fiskalną online obowiązuje od maja 2019 roku. Wtedy weszły w życie przepisy, które zdefiniowały refundację części wydatku na taką technologię sprzedaży – nowelizacja ustawy o VAT oraz odrębne Rozporządzenie Ministra Finansów. Wysokość ulgi za kasę fiskalną online wynosi do 90% wartości urządzenia, jednak nie więcej niż 700 zł. Taka refundacja przysługuje zarówno płatnikom VAT, jak i podmiotom zwolnionym z VAT oraz świadczącym wyłącznie usługi zwolnione.