Ulga za kasę fiskalną online - jak skorzystać?

Co zrobić, żeby odzyskać część wydatku na kasę lub drukarkę fiskalną online?

Od ponad roku obowiązują w Polsce przepisy fiskalne, zgodnie z którymi wyłącznie przy instalacji kasy lub drukarki fiskalnej online można odzyskać część kwoty wydanej na urządzenie rejestrujące sprzedaż. Ustawa o VAT oraz odrębne Rozporządzenie MF przewidują, że przedsiębiorcom przysługuje ulga wynosząca do 90% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 700 złotych. Jakie wymogi trzeba spełnić, aby skorzystać ze wspomnianej refundacji?

Refundacja za pierwsze urządzenie lub obowiązkową wymianę

Rodzaj wdrażanego urządzenia fiskalnego (online) to nie jedyne kryterium, które jest ważne w przypadku ulgi za instalację takiej technologii sprzedaży w firmie. Z refundacji części wydatku można skorzystać tylko jednorazowo – przy wdrażaniu pierwszej kasy lub drukarki rejestrującej w danym przedsiębiorstwie. Przy kolejnym urządzeniu fiskalnym online, wdrażanym zazwyczaj po kilku latach, nie będzie już szansy na otrzymanie ustawowej ulgi…

Warto jednak pamiętać, że omówiona przed chwilą reguła nie obowiązuje w przypadku podatników, którzy już korzystają z kasy lub drukarki starego typu (z papierową lub elektroniczną kopią paragonów fiskalnych), a przepisy ustawy o VAT zobligowały ich do wcześniejszego wdrożenia urządzenia online. Z czymś takim mamy do czynienia m.in. w przypadku lokali gastronomicznych oraz hoteli. Wspomniane działalności muszą zainstalować urządzenia rejestrujące nowego typu (łączące się z Centralnym Repozytorium Kas) do 31 grudnia 2020 roku. Przepisy przewidują jednak, że ich właściciele również będą mogli skorzystać z ulgi za kasę lub drukarkę fiskalną online. W takich okolicznościach refundacja wynika z odgórnie narzuconej, wcześniejszej wymiany technologii sprzedaży.

Ulga za kasę fiskalną online – odliczenie lub zwrot

Funkcjonuje w Polsce regulacje prawne od lat przewidują 2 zupełnie różne sposoby starania się o ulgę za kasę fiskalną. Co ważne, taki podział zachowano przy wprowadzaniu przepisów dotyczących urządzeń rejestrujących online. W rezultacie, płatnicy VAT mogą po prostu dokonać odliczenia odpowiedniej kwoty w deklaracji składanej za okres, w którym rozpoczęli stosowanie kasy fiskalnej (lub za okres późniejszy).

Z kolei podmiotom zwolnionym z VAT przysługuje zwrot części wydanej kwoty na rachunek firmowy w banku. Aby skorzystać z tej opcji, należy złożyć wniosek o ulgę do Urzędu Skarbowego, pod który podlega dana działalności gospodarcza. W dokumencie muszą się znaleźć m.in. dane przedsiębiorcy oraz numer konta, na które US przeleje stosowną kwotę. Co więcej, do wniosku należy dołączyć: kopię faktury potwierdzającej zakup kasy fiskalnej online (wraz z kopią dowodu zapłaty całej należności) oraz kopię raportu miesięcznego wydrukowanego z urządzenia (taki raport potwierdza prowadzenie ewidencji sprzedaży).

One comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż: *