Ulga za wymianę kasy fiskalnej wynosi maksymalnie 700 zł. Taka refundacja przysługuje podatnikowi, który korzysta już z urządzenia rejestrującego, ale wprowadzone przepisy zobligowały go do wdrożenia modelu typu online – łączącego się z Centralnym Repozytorium Kas. Ponadto, ulgę za wymianę kasy fiskalnej można otrzymać wyłącznie wtedy, gdy zainstaluje się wymaganą technologię sprzedaży w odpowiednim terminie (zgodnym z przepisami ustawy o VAT).