Ulga za wymianę kasy jest związana z koniecznością zastąpienia dotychczasowej technologii sprzedaży nowym urządzeniem typu online (łączącym się z CRK). Refundacja wynosi maksymalnie 700 zł (do 90% wydanej kwoty). Co ważne, mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy, którzy zostali odgórnie zobligowani do wymiany dotychczasowej kasy fiskalnej (podmioty wskazane w znowelizowanej ustawie o VAT). Refundacja nie przysługuje więc w przypadku dobrowolnego zastąpienia obecnej technologii sprzedaży urządzeniem online.