Współpraca kasy online z CRK może przebiegać przewodowo lub bezprzewodowo. Zależy to zarówno od funkcjonalności konkretnego urządzenia fiskalnego (dostępnych interfejsów komunikacyjnych), jak i infrastruktury sieciowej, która jest dostępna w danym przedsiębiorstwie. Kasa online współpracuje bowiem z CRK przez internet. A do tego można użyć nie tylko firmowej sieci LAN (połączenia przewodowego przez Ethernet). Wiele urządzeń nowego typu posiada również moduły Wi-Fi lub modemy GSM (do komunikacji bezprzewodowej).