Wydawanie paragonów fiskalnych jest możliwe tylko przy użyciu kas lub drukarek rejestrujących, które zostały wcześniej poddane procedurze fiskalizacji. Co więcej, konsumenci powinni otrzymywać takie dowody sprzedaży w momencie zapłaty za towar lub usługę. Brak wydania paragonu fiskalnego będzie bowiem równoznaczny z naruszeniem obowiązujących w Polsce przepisów.