Wymiana kasy fiskalnej w przedsiębiorstwie musi zostać przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. W praktyce oznacza to, że nie wystarczy jedynie zamówić i zainstalować w firmie nowe urządzenie rejestrujące sprzedaż. Konieczne jest jeszcze prawidłowe zakończenie pracy dotychczasowej technologii sprzedaży. A to z kolei wymaga m.in. odczytania zawartości pamięci fiskalnej „starego” urządzenia, sporządzenia protokołu z tego zdarzenia oraz zgłoszenia do Urzędu Skarbowego wniosku o wyrejestrowanie kasy.