Wystawianie paragonów fiskalnych jest ściśle regulowane przez przepisy, które obowiązują w naszym kraju. W rezultacie, takie dokumenty można emitować wyłącznie przy zastosowaniu kas oraz drukarek rejestrujących. Wystawienia paragonu fiskalnego nie można też zastąpić wydaniem innego potwierdzenia zapłaty, np. wydrukiem z terminala płatniczego. Ponadto, przedsiębiorca musi udostępnić klientowi omawiany tu dokument w momencie przyjęcia zapłaty za towar lub usługę.