Jak powinny być uwzględniane zwroty i reklamacje w przedsiębiorstwach, które korzystają z urządzeń rejestrujących i wystawiają paragony fiskalne? Podatnicy powinni w tym celu prowadzić odrębną ewidencję oraz umieszczać w niej wpisy na temat konkretnych zdarzeń. W przypadku zwrotu lub reklamacji nie można bowiem skasować paragonu fiskalnego, który został wystawiony za pomocą kasy rejestrującej.