Zwolnienia ze stosowania kas fiskalnych

Kolejni podatnicy z kasami fiskalnymi bez względu na wysokość obrotu

Na początku tego roku zaczęło obowiązywać nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów, które szczegółowo definiuje zwolnienia ze stosowania kas rejestrujących. Do jakich zmian we wspomnianych przepisach doszło tym razem? Ustawodawca zdecydował się przede wszystkim na rozszerzenie katalogu usług, przy świadczeniu których trzeba korzystać z urządzenia fiskalnego i to niezależnie od wysokości osiąganego obrotu. O jakie działalności chodzi i do kiedy muszą one wdrożyć kasy rejestrujące?

O co chodzi z tymi przepisami?

Z ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że każdy przedsiębiorca, który zajmuje się obsługą osób fizycznych, jest zobligowany do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Urządzenia tego typu nie są jednak obowiązkowe we wszystkich firmach. Szczegółowe regulacje w tej kwestii znajdują się bowiem w kolejnych Rozporządzeniach Ministerstwa Finansów. Natomiast ostatni dokument tego typu trafił do Dziennika Ustaw 20 grudnia 2017 roku. I teraz to on definiuje, którzy przedsiębiorcy i w jakich okolicznościach muszą zacząć korzystać z kas fiskalnych.

Limit obrotu nadal na poziomie 20 000 zł

Najnowsze Rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących nie zmienił rocznego limitu obrotu. Kwota graniczna, po przekroczeniu której trzeba wdrożyć urządzenie fiskalne, nadal wynosi 20 000 zł. Co więcej, nie zmieniły się zasady dotyczące obliczania limitu obrotu. Próg na poziomie 20 000 zł dotyczy bowiem tych przedsiębiorców, którzy rozpoczynają obsługę klientów indywidualnych na początku danego roku obrachunkowego. W każdym innym przypadku limit należy obliczać proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia handlu. W związku z tym, jeśli przedsiębiorca zacznie świadczyć usługi na rzecz osób fizycznych np. od 1 marca 2018 roku, kwota obligująca go do zainstalowania kasy rejestrującej będzie odpowiednio niższa. Warto też przypomnieć, że po przekroczeniu limitu podatnik ma 3 miesiące na wdrożenie urządzenia fiskalnego – licząc od końca miesiąca, w którym omawiana tu wartość obrotu została przekroczona.

Brak jakichkolwiek zwolnień z kas fiskalnych

Przepisy w sprawie kas fiskalnych określają także rodzaje usług, przy świadczeniu których nie można korzystać z żadnych zwolnień z obowiązku stosowania urządzenia rejestrującego. Innymi słowy, w wybranych rodzajach działalności gospodarczych nie ma znaczenia limit obrotu. Dotychczas bez względu na jego wysokość z urządzeń rejestrujących musieli korzystać m.in. fryzjerzy, mechanicy samochodowi, prawnicy, kosmetolodzy, lekarze czy właściciele lokali gastronomicznych. A wejście w życie nowego Rozporządzenia było równoznaczne z rozszerzeniem katalogu czynności, przy wykonywaniu których nie przysługują żadne zwolnienia.

W rezultacie, najpóźniej od 1 kwietnia 2018 roku z urządzeń fiskalnych muszą zacząć korzystać podatnicy, którzy świadczą usługi w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe, dyskoteki, sale taneczne oraz do wesołych miasteczek czy parków rozrywki. Takim samym obowiązkiem objęto kantory wymiany walut (z wyłączeniem banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych).

One comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż: *