Wymiana kas fiskalnych na urządzenia rejestrujące typu online rozpoczęła się jeszcze w 2019 roku. Wówczas pierwsi przedsiębiorcy zostali zobligowani do wdrożenia modeli, które zapewniają m.in. łączność z Centralnym Repozytorium Kas. Warto jednak pamiętać, że w przypadku obowiązkowej wymiany kasy fiskalnej na urządzenie online podatnikowi przysługuje ustawowa ulga. Dzięki niej można odzyskać do 90% wartości nowego modelu (współpracującego z CRK), jednak nie więcej niż 700 zł.